Boje

Boje

Crvena, žuta i plava su primarne boje. Primarne boje su najosnovnije boje. Ne možete ih napraviti miješanjem bilo koje druge boje. Narančasta, zelena i ljubičasta sekundarne su boje. Sekundarna boja nastaje miješanjem dvije primarne boje. Na primjer, ako pomiješate crvenu i žutu boju, dobit ćete narančastu.
Kotač u boji

Kotačić u boji pokazuje kako su boje povezane. Na kolutu boja svaka sekundarna boja nalazi se između primarnih boja koje se koriste za izradu. Narančasta je između crvene i žute jer se narančasta dobiva miješanjem crvene sa žutom. Što se nalazi između sekundarnih boja i primarnih boja? Srednje ili tercijarne boje nastaju miješanjem primarne boje sa sekundarnom bojom koja se nalazi pored nje. Crveno-narančasta, žuto-narančasta i žuto-zelena neke su srednje boje.

PROBAJ! Izrada kotača u boji dobar je način za razumijevanje djelovanja boja. Počnite s crvenom, žutom i plavom bojom - primarnim bojama. Pomoću njih napravite sekundarne boje. Zatim napravite tercijarne boje miješanjem primarnih boja s najbližim sekundarnim bojama. (Na primjer, možete pomiješati žutu sa zelenom kako biste dobili žuto-zelenu ili žutu s narančastom da postane žuto-narančasta.)


.com/ipea/0/8/8/2/8/4/A0882841.html