Ezopove basne: Vuk i dječak

od Ezopa
Orao, čavka i pastir
Mlinar, njegov sin i njihova magarca

Vuk i dječak

Vuk, koji je upravo uživao u dobrom obroku i bio zaigran, raspoložen, ugledao je Dječaka kako leži ravno na zemlji i, shvativši da se pokušava sakriti i da ga je strah na sebe natjerao na ovo , prišao mu je i rekao: 'Aha, našao sam te, vidiš; ali ako mi možete reći tri stvari, čija se istina ne može osporiti, poštedjet ću vam život. ' Dječak je skupio hrabrost i na trenutak razmislio, a onda je rekao, 'Prvo, šteta što ste me vidjeli; drugo, bila sam budala što sam se pustila vidjeti; i treće, svi mrzimo vukove jer oni uvijek provociraju ničim izazvane napade na naša stada. ' Vuk je odgovorio: 'Pa, ono što kažete dovoljno je točno s vašeg gledišta; pa možeš ići. '.com / text / literature / aesop-fables-jones / chapter171.html .com / t / lit / aesop-fables-jones / 171.html .com / text / literature / aesop-fables-jones / chapter171.html